Przyzwolenie zintegrowane parczew

Zezwolenie zintegrowane

Przyzwolenie zintegrowane jest niezbędne dla firm, które mogą zatruwać otoczenie. W Polsce to pozwolenie obowiązuje od 2001 roku, natomiast w Unii Europejskiej od 1996 roku. 
Przyzwolenie zintegrowane jest powiązane z każdym działaniem, które może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Zamysłem tego pozwolenia jest zastąpienie zezwoleń sektorowych. Do dopuszczeń sektorowych kwalifikujemy przyzwolenia połączone z emisją gazów bądź pyłów do powietrza, wprowadzaniem ścieków do wód czy też ziemi, wytwarzaniem odpadów, pozwolenie wodnoprawne powiązane z poborem wód.
Posiadanie przyzwolenia zintegrowanego zwalnia z obowiązku posiadania dopuszczeń sektorowych. Wniosek o jego wydanie powinien okazywać stosowanie przez zakład najlepszych dostępnych technik.


sitemap